4.64/ 5 19 đánh giá

Bình Ngô Đại Chiến , HD, Bình Ngô Đại Chiến 2020

Bình Ngô Đại Chiến là tập phim tri ân 3 võ tướng Đinh Lễ, Nguyễn Xí và Lý Triện, cùng những anh hùng đã ngã xuống trong chiến thắng Tốt Động – Chúc Động của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo, góp phần đánh đuổi quân Minh và giành lại độc lập cho Đại Việt, mở ra thời kỳ Hậu Lê.

https://phimgi.net:8443/xem-phim/binh-ngo-dai-chien-tap-1-server-1/1

X
[X]